WARDRUNA:  ‘RUNALJOD – RAGNAROK’ – COVER, TRACKLIST & RELEASE DATE.

Wardruna - ragnarok-front-v2 SMALL

Release date is set for Oct. 21st, 2016.

It is the third instalment in a trilogy of albums that began with ‘Runaljod – gap var Ginnunga’ (2009) and continued with ‘Runaljod – Yggdrasil’ (2013).
In short, the ambitious idea behind the trilogy was to create musical interpretations of each of the twenty-four old Nordic runes. It proved to be a lengthy and challenging task. Some of the material on the album even date back to 2003 and the early stages of the project, when multi-instrumentalist and songwriter Einar Selvik started to develop the genre-defying sound and style that Wardruna have become known for. It is a contemporary sound, but one that is characterized by the use of old and historical instruments like Kraviklyra, taglharpe, goat horns, birchbark lures and more. The vocals range from whispering voices to melodic song and mighty choirs. All performed with sincerity and conviction.

Musically and conceptually there is a clear continuity between all three of the albums, but with time and experience comes refinement. And new elements has certainly been added along the way. Most notable on ‘Runaljod – Ragnarok’ is the use of the Scandinavian bronze lures, whose iconic sound and appearance make them a perfect fit with Wardruna’s instrumentation and concept. Special guest performances by Einar’s own children and Skarvebarna children’s choir must also be noted.

‘Runaljod – Ragnarok’ was written, recorded and produced by Einar Selvik from 2003 to 2016 at his own Fimbulljóð studio.

Tracklist reads as follows:
1. Tyr
2. UruR
3. Isa
4. MannaR – Drivande
5. MannaR – Liv
6. Raido
7. Pertho
8. Odal
9. Wunjo
10. Runaljod

A tour in support of the album will commence in November, with concerts in Norway, Germany, Poland, Netherlands, France, Sweden, Denmark, the UK and the US.

As many of the concerts were sold out quickly and further touring is planned for 2017. The saga continues.

 

—— NORWEGIAN ——

Norrøn-folk gruppen Wardruna er klar for å presentere sitt tredje album, «Runaljod – Ragnarok». Det er siste del av en album-trilogi som startet med «Runaljod – gap var Ginnunga» (2009) og fortsatte med «Runaljod – Yggdrasil» (2013).

Utgivelsesdato: 21 oktober 2016

 

Kort sagt var den ambisiøse idéen bak trilogien å skape musikalske tolkninger av alle 24 runene i den gamle runerekken. Det viste seg å være et langvarig og utfordrende arbeid. En del av materialet på albumet daterer seg tilbake til 2003 og den tidlige fasen av prosjektet, da multi-instrumentalist og låtskriver Einar Selvik begynte å utvikle den sjangeroverskridende stilen og det særegne lydbildet som Wardruna har blitt viden kjent for. Det er et moderne lydbilde, men preget av gamle og historiske instrumenter som Kraviklyra, taglharpe, bukkehorn, neverlur og mer. Vokalen spenner fra hviskende stemmer til melodisk sang og mektige kor. Alt fremført med oppriktighet og overbevisning.

Musikalsk og konseptuelt sett er det tydelig kontinuitet mellom alle tre Runaljod-albumene, men med tid og erfaring kommer dyktighet og finesse. Nye elementer har også blitt lagt til underveis.

Den mest slående nyvinningen på «Runaljod – Ragnarok» er bruken av den 3000 år gamle skandinaviske bronseluren. Med sin mektige lyd og ikoniske oppsyn passer den perfekt med Wardrunas instrumentering og konsept. Spesielle gjesteopptredener med Einars egne barn og Skarvebarna barnekor må også nevnes.

«Runaljod – Ragnarok» ble skrevet, innspilt og produsert av Einar Selvik fra 2003 til 2016 i hans eget Fimbulljóð studio.
Innhold
1. Tyr
2. UruR
3. Isa
4. MannaR – Drivande
5. MannaR – Liv
6. Raido
7. Pertho
8. Odal
9. Wunjo
10. Runaljod

 

Spilletid: 58:36
I november legger Wardruna ut på en kort turné med konserter i Norge, Tyskland, Polen, Nederland, Frankrike, Sverige, Danmark og Storbritannia. Mange av konsertene ble raskt utsolgt raskt og ytterligere opptredener er planlagt for 2017. Sagaen fortsetter.